Naše služby

Postup výroby

  

   

Výroba voskových modelů

Voskový model se vyrábí vstřiknutím vosku do kovových forem.

Sestavování (lepení) stromečků

Vyrobené voskové modely jsou lepeny nebo pájeny na vhodně zvolené vtokové soustavy.

Výroba skořepin

Skořepina je vyráběna máčením voskových stromečků v keramické břečce. Stromeček namočený do keramické břečky se po odkapání posype ostřivem vhodné zrnitosti.
Proces se opakuje cca 5x.

Vytavování vosku

Vytavování vosku ze skořepiny probíhá v autoklávu, kde se tlakem přehřáté páry odstraní vosková hmota ze skořepin.

Žíhání

Cílem žíhání je odstranění zbytků nežádoucích látek, jako je voda a vosk z keramické skořepiny a dosažení její požadované mechanick é pevnosti.

Tavení a lití

Požadovaný materiál se taví v indukčních pecích při teplotě až 1700ºC. Po provedení chemického rozboru se roztavený kov nalévá do vyžíhaných skořepin.

Konečná fáze výroby

Zchladnutá skořepina se ručně nebo mechanicky zbaví keramické formovací směsi. Stromečky jsou následně otryskány a jednotlivé odlitky jsou odděleny od vtokového kůlu. Odlitek se broušením zbaví zbytku po vtoku a následují běžné postupy požadovaného dokončení tvaru a povrchu.